Kanîzar: Bîkarkersazî* le Kurdî Kirmaşanî

Rizgar Behadur

Behadur

Cumłey karkerdar[1] cumłeyg e hem karker[2] ha tî hem karleser[3], bełam cumłey bîkarker[4] cumłeyg e karker neyrî û karleser cî karker girdîe. Ye manay ewe s karleser cumłe bayed le cî temamker[5] kar[6] hełsî û biçû binîşî e cî řûşinker[7] desey biçem[8].

Le zwan Kurdî, kar karkerdar we şîwey řîk û pîk güřyey e kar bîkarker û bîcge tûzî cyaî le deň şîwey karegan cûr yek in.

Îse wegerd yey nimûne nîşan deym çün qûanx we qûnax cumłey karkerdar güřyey e cumłey bîkarker.

  1. Lafaw małege řiman. (cumłey karkerdar)
  2. Małege řimya. (cumłey bîkarker)

Read More »