Kanîzar 1: Çend gotin li ser xebat û metodên mîsyoneran

Fêrgîn Melîk Aykoç

Fergin

Mirov dikane kesên li ser zarava û zimanên kurdan dinivisînê têke sê beș:

A – Lêkolînên mîsyoneran û biyaniyan, evana ev in: Aleksander Jaba, F. Justi, H. Sindler, Oskar Mann – Karl Hadank (li ser xebatên Oskar Mann xebitiye.) Soane, Mînorskî, Ludwig Paul. Peter Lerch (bi xwe neçûye Kurdistanê, li Kirimê bi girtiyên kurmanc û kirmanc/kird re axiviye, ji devê wan hin tișt girtiye.) Jost Gippert e, bê van çend kesên din jî hene.

B – Kesên nijadkurd yan jî kurdistanî wek Mehrdad R. Îzady, Șerefxanê Bedlîsî, Ziya Gokalp, Cemal Nebez. Malmisanij, di van bist salên dawiyê de gelek xebatên li ser ziman û gelek gotarên hêja li ser zaravayan hatine nivisandin bi taybetî jî hin gotarên birêz Seyidxan Kurîj û Lerzan Jandil (di warê kirmanckî de).

C – Kesên ku bi niyeta her zaravayî wek zimanekî serbixwe nîșan dayînê, dinivîsin. Lê ji ber ku bi niyet nêzîkê ziman dibin, jiwê tenê di nava çarçoveyekê de difetisin.

Read More »