KURDÎZAR: ferhenga soranî – kurmancî: A

husein

Ev beşek ji ferhenga soranî-kurmancî ya Husein Muhammed e. Xetik (_) li jêr R tê maneya R-ya şidandî, li bin L wateya L-ya qelew dide, li bin H tê maneya H-ya wek di peyva “heft” de (ح).

 

A a ئا

a 1) belê, erê, e, a 2) a? çi?

-a carinan ciyê ‘e‘ ya kurmancî di paşgirên lêkeran de digire, wek: deka dike, naxwa (ew) naxwe

ab gelavêj, tebax, meha 8em ji salnameya zayînî

abor buhur, rê, rêk

abrû 1) şeref, namûs 2) şerm

adey! de! dê! de bike! de haydî! haydî! yella!

aferîde afirandî, xuliqandî

afirandin afirandin, xuliqandin, dan

afret jin, pîrek

aga hay, aga, ageh

            ~ lê bûn hay / aga jê bûn

aheng 1) şahî, cejn 2) aheng, harmonî

ajal kewal, sewal, heywan

ajawe têkoşîn, tevger, micadele, dijberî

akam encam, dawî

akar reftar, tevger, akar, rabûn-û-rûniştin

al tila navîn

ala ala, perçem

alif êm, alif

aloz tevlihev, dijwar, aloz, şêlî

~ kirdin tevlihev kirin, alozandin, şêlandin

altûn zêr

alûgor guher, guherîn, guhartin; danûstandin, têkilî

alûgoz guhestin, bi hev guherandin, pêguhartin

am ap, mam

amade amade, hazir

amaj nîşane, delîl, gova

aman! eman! hewar!

amanc armanc

amar hiljimar, statîstîk

amasan werimîn, perçivîn

amêr alav, amûr, alet

amêz hemêz, hembêz, koş, pêsîr

amojin jinmam

amoza mamza, pismam û dotmam, kurmam û keçmam

amraz alav, amûr, alet; (di rêzimanê de) pirtik, amraz

amser şû, hevser, jina yan mêrê kesekê/î

apter dîn, şêt, delodîn

aqil biaqil, aqilmend, hişyar, hişmend

ara le ara da li holê, li meydanê, li ber dest, berdest

araste pêşkêşî, raberî, pêşberî

ard 1) ar, ard 2) (agir) agir

areq xuh, xwêdan

arezû daxwaz, xwestek, hêvî

armûş hevrîşm

asa norm, adet, edet

asan hêsan, sanahî

asayî asayî, normal, adî, adetî, ji rêzê

asayîş ewlekarî, asayîş, emniyet

asewar kelepûr, bermayî, bermayiyên bavûkalan

asin asin, hesin

asirme kurtan, kincên li hesp, ker û hwd têt kirin

asîm pispor

asîw tengasî, rewşa dijwar

ask xezal

asman esman

aso aso, horîzon

asok sîber, sî, sih

ast pile, derece, gihanek, merhele

astem piçek, kêm, ne gelek

asûde asûde,  aram, biewle, tena

asûn pozîsyon, rewş

 1) aş 2) xwarin

aşaxe rizî

aşçî xwarinçêker

aşkira aşkira, eşkere, diyar, xwiya

aşna s_areza, as_na, beled, -nas

aşpezxane metbex, mitfax

aşt aşt, aşt, tena, vehewayî, hedayî, tebitî

aşxane xwaringeh

-at carinan ciyê ‘e‘ ya kurmancî di paşgirtikên lêkeran de digire, wek: dekat dike, bidat (ew) bide

ateş agir

aw av

awa ava

awale vekirî

aware derbider, sergumkirî, aware, mişextî

awat hêvî, daxwaz, xwezî, xwestek

awaz awaz, melodî

awedan ava, avakirî, nû

awedanî gund; gundî

awejû vajî, berevajî

awelfirman, awelkirdar hoker

awelnaw rengdêr, adjektîv

awendyar navbeynkar, moderator

awer bawerî, wijdan

awerêj avrêj

awha wiha, hosa, awiha

awir awir, nerîn, lênerîn, berêxwedan

awrîşm hevrîşm

awsan werimîn, perçivîn

awsandin werimandin, perçivandin

awus avis, ducan, bihemle

awzengî rikêb, awzengî, ûzengî

axawtin axiftin, peyivîn, ştexilîn

axêw axivger, axiftinker, peyiver, ya/yê diaxive

axinîn jê girtin, daxistin: Guwê xot le ber qisekanî biaxine Guhê xwe ji gotinên wî bigire, Guh nede gotinên wî

axir 1) dawî 2) jixwe, manê, nê

axlêf mêrg, çîmen

axûn melayê şî’iyan

aya? ma? gelo? erê? ecebe?

ayinde pêşeroj, rojên bên, ayinde

ayin-oyin dekûdolab, firrûfêl

ayîn dîn, ol, ayîn; merasim, rêûresm, dêlindêz, seremonî

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s