DADNAME – ferhengoka dadnasî ya inglîzî – kurdî (A – C)

Ji: Kovara Kanîzar, hejmar 2 

———————–

Husein Muhammed

Kurte

l lêker / verb

n navdêr / noun

r rengdêr / adjective

edalet

A

 

abduct l (mirov) revandin

abducted revandî

abduction n revandin

abductor revîner

accept l pejirandin, qebûl kirin

acceptance n pejirandin, qebûlkirin

accepted pejirandî, qebûlkirî

accepter qebûlker, pejirîner

acceptor wergir, pêşwazîker, qebûlker, pejirîner

accomplice hevtawan, kesa/ê ku li gel kesekî din tawanek kiriye

account l hesab kirin, hejmartin, jimartin, mihasebe kirin; n hesab, hejmar

accountant mihasib, hejmêrkar

accusation tomet, tometbarkirin, tawanbarkirin

accuse tometbar kirin, tawanbar kirin

accused tometbar, tawanbar, bersûc

acknowledge itiraf kirin

acknowledgement itiraf

acquit l berdan, dest jê berdan, beraet kirin

acquital n destjêberdan, hiştin; beraet, beraetkirin

act l xebitîn, kar kirin, doz vekirin; n qanûn(ek)

action xebat, kar; doz

adjectival law qanûna dadgêrriyê

adjudicate biryar dan, ferman kirin

adjudication biryar, ferman, hukim

administrate bi rê ve birin, îdare kirin

administration birêveberî, îdare

administrator birêveber, gerînende, îdareker

admiral admîral, efserê hêzên deryayî, zabitê qewetên behrî

admissibile dadbar, meqbûl, delîlên ku dikin rê bê dank u dozek li dadgehê vebe û dadgeh biryarê li ser bide

admissibility dadbarî

admonish şîret lê kirin, nesîhet lê kirin, tembî lê kirin; hişyarî danê

affiant sondxwer

affidavit sondname

aeronautics firvanî, firokevanî

affirmation erêkirin, belêkirin, qebûlkirin, pejirandin,

affirmative erênî, belênî, qebûlker

agency fermangeh, dezgeh, daîre

agent biker, kirde, kirar, ajan, encamder

agree li hev kirin; hevbîr bûn

agreement lihevkirin, peyman

aid alîkarî; alîkarî kirin

aid and abet alîkarî û teşwîq, alîkarî û kişkirin, alîkarî û handan (bo kirina tawanekê)

air hewa

aircraft firoke, balafir, teyare, amûra firînê

air pollution lewitandina hewayî

airport firgeh, firokegeh, balafirgeh, metar

alien biyanî, xerîb, xaricî, ecnebî, ne welatî, ne hevwelatî

allegation idia, angaşt

allege idia kirin, angaştin

alter l guherandin, guhartin

alteration n guherandin, guhartin

alternative alternatîv, vebijark

alternative dispute resolution sulhkirin, sazişkirin, çareserkirina pirsgirêkê bi rêyên alternatîv, ne bi rêya biryarên dadgehan

amend (teksteka qanûnê) guherandin

amendment guherandin(a teksteka qanûnê)

ancillary (mijara) duyem, (babeta) ne serekî

annotation têbînî, nîşe, not

answer n bersiv, cewab; l bersiv dan, cewab dan

antitrust dijî tekdestiyê, dijî pawandariyê, dijî monopolîzm, dijî trûstê, dijî

antitrust acts qanûnên dijî tekdestiyê / monopolîzmê

appeal l gilî kirin, itiraz kirin, şikayet kirin; n gilîname, itirazname

appear l hazir bûn, amade bûn (li rûniştina dadgehê)

appearance n hazirbûn, amadebûn (li rûniştina dadgehê)

appellate court dadgeha gilîkirinê, dadgeha pêdeçûnê, dadgeha temyîz

appelee bergilî, ber-itiraz, kesa/ê ku gilî lê hatiye kirin

appendix pêvek, paşko (belgenameyên bi belgenameya serekî ve)

applicant daxwazker, miraceetker, serlêder

application daxwaz, daxwazname, miraceet, serlêdan; sepandin, sepan, aplikasyon

apply daxwaz kirin, miraceet kirin, serî lê dan; sepandin, pê kirin

approach l nêzîk bûn, xwe nêzîk kirin; n nêzîkbûn, xwenêzîkkirin

appropriate bikêrhatî, guncayî, lêhatî, maqûl

approve pesind kirin, pejirandin, qebûl kirin

approved pesindkirî, pejirandî, qebûlkirî

approver pesindker, pejirîner, qebûlker

arbitrate navbeynkarî kirin

arbitrator navbeynkar (kesa/ê ku ji aliyê du aliyan ve hatiye destnîşankirin daku pêşniyarekê li ser pirsgirêka wan bike û ew herdu bi pêşniyarê razî bibin)

arbitration navbeynkarî

arraign tawanbar kirin, ji ber tawanekê gazî dadgehê kirin

arraignment tawanbarkirin, gazî dadgehê kirin

arrest girtin, girtin ber çavdêriyê, berbend kirin

ask pirsîn, pirs kirin, pirsiyar kirin

assault êriş, palemar

assign raguhastin, neqil kirin, dan

assignment raguhastin, neqilkirin, dan

assumption pêşbînî, texmîn

asterisk stêrk, asterisk, nîşana *

astronaut stêrger, astronot, esmanger

astronomer stêrnas, astronom

astronomic stêrnasî, têkilî stêrnasiyê, astronomic; (mecazî) hejmareka zêde mezin

astronomy stêrnasî

at issue berbiryar, dema ku babet bo biryardanê hazir e

attorney, attorney-at-law parêzer, avûkat, mihamî

attorney-at-fact nûner, wekîl

aviation firvanî, firokevanî

aviator firvan, firokevan, pîlot

aviatrix (jina) firvan, (jina) firokevan

 

 

B

bail kefalet, destberî, derhûd

bail bond kefaletname

bailiff fermanber, bicihker, amir, kehya, keyxwe, serkar, şehne

bankrupt iflaskirî, têkçûyî, werritî, faşilbûyî, mehfbûyî (şirketa yan kesa/ê ku êdî nikare ji bin barê deynên xwe derkeve)

bankruptcy iflas, têkçûn, werritîn, mehfbûn

bar yekîtiya parêzeran

bar association yekîtiya parêzeran (avûkatan, mihamiyan)

battery lêdan, lêxistin

belief bawerî, qenaet

believe bawer kirin

bench kursiya dadgêrran, (bi mecazî) dadgêrr yan dadgeh

bench trial dadgêriya bê jûrî (lijneya sondxwariyan)

beneficiary mîraswergir, mîrasgir

bequeath diyarî danê (bi wesiyetnameyê)

bequests diyarî (bi wesiyetnameyê)

beyond a reasonable doubt bêgumaneka hişmendane

bill (check) fatûre, wesle, hesab, sened; (bill of law) pêşniyar-qanûn; (banknote) bankenot, pareyê kaxezî

bond kefalet

booking qeyd kirin, tomar kirin (qeydkirina şûntil, wêne û agehiyên din yên naskirinê yên kesekî berguman)

breach binpê kirin, mandel kirin, pêşil kirin, heq xwarin, dijî qanûnekê yan heqê kesekî tiştek kirin, li gor peymanê nekirin

breach of contract binpêkirina peymanê, şkandina peymanê

brief têbînî, bîrname

burden bar, berpirsiyarî

burden of proof barê şahidiyê, berpirsiyariya şahidiyê

burglar talanker, şelîner, dizê ku dikeve malan

burglary talan, şelandin, ketin malan û jê dizîn

bylaws rêbazname, rêçikname

 

 

C

calendar salname, teqwîm

call gazî kirin, bang kirin, vexwandin

canon of ethics sincname, exlaqname, rêbazname

capacity şiyan, hêz, qabiliyet

capital n sermaye, mal, maliyet, pare; r serekî, mezin

capital punishment hukmê îdamê, hukmê mirinê

capital city paytext, serbajar

caption sernav, serhevok

case babet, mijar (li dadgehê)

case law biryarên dadgehan

cause doz, daxwaz

caveat hişyarî, hişyarkirin

censor l sansor kirin, qedexe kirin; n sansorker, qedexeker

censorship sansor, qedexe

censure lome, lomekirin

certificate bawername, belgename

certificate of title belgenameya milkî

certification rastandin, diyar kirin ku rast e yan resen e

challenge n hevrikî, rikmane, dijberî; l hevrikî kirin, dijberî kirin

chamber kabîn, çavî, ode (ya dadgêrran)

change guherandin, guhartin; guherîn

charge berpirsiyarî, wezîfe, peywir, erk, vatinî

chattel hûrûmûr, malê veguhêzbar, neqilbar, menqûl

chief n serok, serek, ser-; r serekî

child zarok, eyal, tifal, mindal, biçûk

chronicles demname, kronîk

chronological kronolojîk, li gor demê rêzkirî

circumstance rewş, destûdar, kewdan, hal, weziyet

civil medenî, sivîl

civil action doza medenî, daxwaza sivîl

civil code qanûna medenî

civil law dada sivîl, dada bi qanûnnameyan (ne bi biryarên dadgehê) diyarkirî

claim n daxwaz, doz; idia, angaşt; l daxwaz kirin, doz kirin; idia kirin, angaştin

class kom, ref; çîn; sef, sinif

class action doza komî

clear zelal, paqij, pak; berçav

clemency efû, bex_andin, efûkirin

client mişterî; (yê parêzerekî) xwespêr, miwekil

clientele koma mişteriyan / bikirran, midawim

code rêbaz, rêçik, qeyd, bend; kod

code of conduct rêbazname, rêçikname

code of laws qanûnname, hemû qanûnên welatekî

codicil guherandina wesiyetnameyê

codification berhevkirina qanûnan

collate rêz kirin, berhev kirin

collect kom kirin, berhev kirin, civandin

collection berhevok, komkirin

common giştî, gelemper, umûmî, amî

common law dada biryarî, dada bi rêya biryaran peydabûyî (ne bi rêya qanûnnameyan)

commission komisyon, deste; destheq; spartin

commit (tawanek) kirin

commitment pêbendî, ehd, soz

commutation efû, bex_andin, efûkirin yan kêmkirina hukmî

company şirket, kompanya, fîrma

complainant gilîker, dozker, itirafker

complaint gilî, itiraf, doz

conciliate sulh kirin

conciliation sulh, sulhkirin

condemn tawanbar kirin, hukim kirin

condemnation tawanbarkirin, hukimkirin; misadere, misaderekirin, desteserî

confiscation desteserî, misadere, istimlak, giştîkirin, neteweyîkirin (malê xelkê ji aliyê dewletê ve hatine standin û heqê xwediyê wan jê re hatin dan)

conservatorship serperiştî, çavdêrî (ya kesekî ku nikare birêveberiya male xwe bike)

constitution destûr, qanûna bingehîn, makeqanûn

constitutional destûrî, makeqanûnî, li gor qanûna bingehîn

constitutional court dadgeha destûrî, dadgeha qanûna bingehîn

consume ber xwarin, kirrîn, xerc kirin, mesref kirin

consumer bikirr, mişterî, kirriyar, xerîdar

consumption berxwerî, mişterîtî, istihlak

contemn l heqaret lê kirin, yariyên xwe pê kirin, bêqîmet kirin

contempt n heqaret, yarîpêkirin, bêqîmetkirin

counsel dadnas, parêzer, avûkat, mihamî

counter-claim dij-gilî, giliya dijber

court-appointed attorney parêzera/ê dadgehê wezîfedarkirî

court costs lêçûnên dadgêriyê, mesrefa dadgêriyê

court of justice dadgeh

court rules rêbazên dadgehê, qeyd û bendên dadgêriyê

copy kopî, kopya, nisxe

copyright heqê afirînerî, heqê nivîserî, kopîrayt

consent li hev kirin, razî bûn, qane bûn, qaîl bûn

convince qaîl kirin, qane kirin, pê dan bawerkirin

country welat

countryside gund, derveyî bajaran

coup d’etat kudeta, şoreş, derbe

court dadgeh, mehkeme

credit deyn, qerz, qer, kredî

criminal tawanî, cinayetî, cerîmeyî

crime tawan, cinayet, cerîmet

cross-examination lêpirsîna xaçikî, pirsîna ji şahidên aliyê dijber

custody çavdêrî, parastin, spartin, nezaret, wesayet

One thought on “DADNAME – ferhengoka dadnasî ya inglîzî – kurdî (A – C)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s