Kanîzar 1: Kurterêbera rastnivîsînê

nivisin

Li vê derê em ê rêbazên bingehîn yên kovara Kanîzar bo rastnivîsînê diyar bikin. Li şûna ku em dûr û dirêj meseleyê rave bikin, em ê bi çend nimûneyan merema xwe pêşkêş bikin.[1]

Kovara Kanîzar wiha dinivîse:

  • ”ku”, ne ”ko”: ew dibêje ku…
  • ”çiya, jiyan, kiriye, xaniyê me…”, ne ”çîya, jîyan, kirîye, xanîyê me…”
  • ”ji bo, li gel, li ser…”, ne ”jibo, ligel, liser…”
  • “kurd im, kurd î, kurd e, kurd in”, ne “kurdim, kurdî, kurde, kurdin”
  • “zimanê kurdî, gelê kurd, adar, newroz”, ne “zimanê Kurdî, gelê Kurd, Adar, Newroz”
  • “ez ê bikim, min ê bikira”, ne “ezê bikim, minê bikira”
  • ”hevalê min ê baş”, ne ”hevalê minê baş”
  • ”zimannasî, serokkomar, xurttir, bilindtir…”, ne ”zimanasî, serokomar, xurtir, bilintir…”
  • “bigirim, binivîse, nekişînin…”, ne “bigrim, binvîse, bikşîne…”
  • ”Chomsky, Einstein, Shakespeare…”, ne ”Çomskî, Aynştayn, Şêkirspîr…”

Kovara Kanîzar

___________________________________

[1] Bo agahiyên berfirehtir, binêrin: Rêber – Rêbernameya rastnivîsîna kurdî

One thought on “Kanîzar 1: Kurterêbera rastnivîsînê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s