C. Bedirxan û R. Lescot: Rêzimana kurdî bi fransî, erebî û tirkî

Bedirxan-Lescot

Em bi şanazî kitêba Celadet Bedirxan û Roger Lescot Grammaire kurde anku rêzimana kurdî bi fransî dixin xizmeta we. Bo fransînexwînan, em wergera wê ya tirkî û ya erebî jî pêşkêş dikin.

Malpera Zimannas navenda berhevkirina berhemên zimanî û zimannasî yên bi kurdî û li ser zimanê kurdî ye.

Bi fransî

Bi tirkî

Bi erebî

2 thoughts on “C. Bedirxan û R. Lescot: Rêzimana kurdî bi fransî, erebî û tirkî

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s